Medical Specialists

We are committed to helping each patient recover the strength and independence to return home to thier family.

Enhance independence, dignity and quality of life

Medical Specialists

We are committed to helping each patient recover the strength and independence to return home to thier family.

Our Patients

ผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล

หลังผ่าตัด หรือฟื้นฟูทำกายภาพบำบัด เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ผ่าตัดกระดูกสะโพก

ผู้สูงอายุที่ต้องการฟื้นฟู

เช่น มีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย มีการช่วยเหลือตัวเองได้ลดลง

ผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาต อัมพฤกษ์

ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Our Specialists

การดูแลแบบองค์รวม

โดยอายุรแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ทีมนักกายภาพบำบัด (รวมถึง นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด) เภสัชกร นักโภชนาการ และพยาบาลวิชาชีพ พร้อมวางแผนการดูแลอย่างต่อเนื่อง และมีการประชุมร่วมกันเพื่อติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิด

มาตรฐานการดูแลอย่างมีคุณภาพ

ให้การใส่ใจดูแลอย่างเข้มข้น โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะทาง ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

มีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วม

เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายและฝึกทักษะในด้านความคิดหรือแม้กระทั่งร่างกาย เพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้

พิ้นที่ส่วนตัว ห้องพักกว้างขวาง สะอาด ปลอดภัย

อุปกรณ์ครบครัน เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว “ด้วยการออกแบบห้องพักส่วนตัวที่เป็นสัดส่วน โปร่ง สะดวกสบาย กว้างขวาง บรรยากาศที่อบอุ่นเสมือนบ้าน และมีเวลาส่วนตัวกับครอบครัว คำนึงถึงความปลอดภัย มีสวิตซ์ อัจฉริยะสำหรับขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน พร้อมสวนหย่อมให้บรรยากาศผ่อนคลายใกล้ชิดธรรมชาติ ออกแบบสถานที่โดยทีมงานสถาปนิก มืออาชีพ เพื่อรองรับการพักอาศัยของผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น”

ดูแลเอาใจใส่เสมือนญาติมิตร

อบอุ่น เข้าใจความต้องการของผู้ป่วยเสมือนคนในครอบครัว