โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์

In affiliation with Bangkok Hospital

ดูแล ฟื้นฟู สุขภาพหลังภาวะวิกฤติ เพื่อกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านอย่างปลอดภัย
นัดหมายแพทย์
Enhance independence, dignity and quality of life

โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์

In affiliation with Bangkok Hospital

ดูแล ฟื้นฟู สุขภาพหลังภาวะวิกฤติ เพื่อกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านอย่างปลอดภัย
นัดหมายแพทย์

What is a Transitional Care Hospital?

การดูแลผู้ป่วยหลังจากผ่านภาวะวิกฤติ เป็นขั้นตอนการปรับเปลี่ยนการดูแลผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการคงที่ แต่ยังไม่พร้อมที่จะกลับบ้าน

สำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดและต้องฟื้นฟูทำกายภาพบำบัด เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ผ่ากระดูกสะโพก
ผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องการการฟื้นฟู เช่น มีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย และผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาต อัมพฤกษ์

Key Benefits

ดูแลคุณแบบองค์รวมด้วยมาตรฐานโรงพยาบาล อุ่นใจกับพื้นที่ส่วนตัวและกิจกรรมชวนผ่อนคลาย ให้คุณได้ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ

Key Benefits

การดูแลแบบองค์รวม

มาตรฐานการดูแลอย่างมีคุณภาพ

มีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วม

พิ้นที่ส่วนตัว ห้องพักกว้างขวาง สะอาด ปลอดภัย

ดูแลเอาใจใส่เสมือนญาติมิตร